سنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج (Conductivity-کانداکتیویتی)


Conductivity sensors and transmitters

سنسور کانداکتیویتی به همراه ترانسمیتر 

سنسور اندازه گیری EC | رسانایی الکتریکی سنج | هدایت سنج | کنداکتیویمتر | EC مترسنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج | Conductivity sensors and transmitters

 

تجهیزات مناسب برای اندازه گیری دقیق هدایت (Conductivity-کانداکتیویتی) در تمام صنایع

Products for high precision conductivity measurement in all industries

در بسیاری از برنامه های کاربردی، میزان هدایت الکتریکی(Conductivity-کانداکتیویتی) به منظور کنترل فرایند، نظارت بر محصول، نظارت بر ویژگی های آب یا تشخیص نشتی ضروری است. ما تجهیزات قابل اعتماد و دقیق برای تمام رنج های اندازه گیری و شرایط مختلف از جمله آب فوق العاده تصفیه شده ، چرخه CIP، مناطق خطرناک یا فرآیندهای بهداشتی ارائه می دهیم.

چگونه سنسور کنداکتیویتی  Conductivity را انتخاب کنیم
 

سنسورهای هدایت سنج وترنسمیترها در بسیاری از صنایع مانند مواد غذایی و نوشیدنی، مواد شیمیایی، علوم زیستی، داروسازی، آب و برق استفاده می شود. انتخاب سنسور بستگی به کاربرد و محدوده هدایت الکتریکی دارد. برای اندازه گیری هدایت الکتریکی در آب خالص و فوق العاده تصفیه شده ، سنسورهای هدایت الکتریکی صفحه رسانا را انتخاب کنید. از سنسورهای چنبره ای (Toroidal) در رسانه هایی با رسانایی بالا استفاده کنید (مانند شیر، عسل، پایه، اسید،آب نمک) و سنسورهای چهار الکترودی را که در آن یک رنج وسیع اندازه گیری مورد نیاز است (از جمله جداسازی فاز) استفاده کنید.
 

اندازه گیری هدایت الکتریکی با سنسورهای  صفحه رسانا
 

پروب های هدایت الکتریکی صفحه رسانا دارای دو الکترود هستند که در کنار و روبه روی یکدیگر قرار دارند. ولتاژ متناوب به الکترودها اعمال می شود که یک جریان را در محلول ایجاد می کند. شدت جريان به تعداد آنيون های و کاتيون های آزاد بستگی دارد که بين دو الکترود حرکت مي کنند. هرچه آنیون ها و کاتدهای آزاد در محلول بیشتر باشد، جریان بیشتر و در نتیجه هدایت الکتریکی بالاتر است. واحد هدایت الکتریکی زیمنس در هر متر ( Siemens per meter) است.

 

سنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج | Conductivity sensors and transmitters

 

سنسور اندازه گیری هدایت الکتریکی صفحه رسانا با چهار الکترود

 

غلظت بالای یون ها در محلول منجر به دفع متقابل یونها و در نتیجه کاهش جریان (اثر پلاریزاسیون) می شود. اثر پلاریزاسیون می تواند دقت اندازه گیری پروب های رسانا را تحت تاثیر قرار دهد. سنسورهای چهار الکترود دارای دو الکترود هستند که جریان الکتریکی در آن وجود ندارد و بنابراین تحت تاثیر اثر قطبی شدن قرار نمی گیرد. آنها اختلاف پتانسیل را در محلول اندازه گیری می کنند. ترنسمیتر متصل با استفاده ازاندازه گیری اختلاف پتانسیل و جریان مقدار هدایت الکتریکی را محاسبه می کند.
 
سنسور و ترانسمیترهای هدایت سنج | Conductivity sensors and transmitters
 

اندازه گیری هدایت الکتریکی با سنسورهای چنبره ای /القایی


پروب های چنبره ای (Toroidal) حاوی یک سیم پیچ القاکننده و یک سیم پیچ دریافت کننده است و هدایت الکتریکی را در چند مرحله اندازه گیری می کند: یک نوسانگر یک میدان مغناطیسی متناوب در سیم پیچ القاکننده ایجاد می کند که باعث ایجاد القای ولتاژ در محلول می شود. کاتيونها و آنيون های موجود در محلول شروع به انتقال جريان متناوب مي کنند. در نتیجه یک میدان مغناطیسی متناوب ایجاد می شود و بنابراین یک جریان در کویل دریافت کننده ایجاد می شود. شدت جریان و هدایت الکتریکی با افزایش تعداد یون های آزاد موجود در محلول افزایش می یابد.
 

ویژگی های سنسور و ترانسمیتر کنداکتیویتی (هدایت سنج - Conductivity - EC) 


• ما محلول های کالیبراسیون هدایت الکتریکی مورد نیاز و استانداردهای کالیبراسیون هدایت الکتریکی را برای اندازه گیری دقیق ارائه می دهیم.

• ضریب ثابت (cell constant) سنسورهای هدایت الکتریکی،به صورت دقیق در کارخانه اندازه گیری و مورد تایید است.

• سنسورها و ترنسمیتر های هدایت الکتریکی کمپانی 
Endress & Hauser تمام محدوده اندازه گیری را پوشش می دهد و کلیه اتصالات فرآیند مورد استفاده را در بر می گیرد.

• دستگاه های کامپکت این کمپانی متشکل از سنسور هدایت الکتریکی و ترنسمیتر برای صنایع غذایی و آشامیدنی مناسب هستند.

 
آنالایزر ها

pH sensors

Turbidity sensors

ORP sensors

Chlorine Sensors

Counductivity Sensors

oxygen sensors
قیمت و مشخصات سنسور اکسیژن O2
قیمت و مشخصات سنسور کانداکتیویتی (رسانایی)
قیمت و مشخصات سنسور pH