کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع لاستیک


مصارف تجهیزات ابزار دقیق در صنعت لاستیک

Instruments Tools in Rubber Industry


کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع لاستیک

کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع لاستیک


- تجهیزات اندازه گیری و كنترل سطح مخازن ذخیره و مخازن مواد اولیه با استفاده از سطح‎سنج‎ های راداریRadar Level Transmitter  و آلتراسونیك Ultrasonic  (مخازن رزین – حلال‎های شیمیایی – انواع مواد آلی – سیالات هیدرولیك – تركیبات گوگردی – مواد پودری – گرانول‎ها – باریت – دوده)

- تجهیزات اندازه‎گیری دبی (Flowmeter) در حلال‎های آلی ، انواع روغنها ، آب خام و بخار در واحد utilityو تصفیه خانه فاضلاب

- اندازه‎گیری دما Temperature Transmitter در كلیه مراحل ساخت لاستیك بوسیله دماسنج‎های دقیقTC/RTD  از رنج-200~1600°c

- ثبت و نمونه برداری (Register and sampling)  از كمیتهای فشار ، دما ، دبی و ... بوسیله ركوردها

- آنالیز و اندازه‎گیری PH ،كلر (chlorine) ،اكسیژن (Oxygen) ، كدورت (turbidity) ،هدایت الكتریكی (EC)

- اندازه گیری فشار در دو حالت نسبی و مطلق-1….700 bar و اختلاف فشار (Differential Pressure)

 

 جهت مشاوره، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 -021