ارتـبـاط بـا مـا


Amitis company location

ما در تلاش هستیم تا از پیشنهادات و نظرات مخاطبان خود همواره با خبر باشیم لذا در سایت خود قسمتی را در خصوص ارتباط مستقیم با ما قرار داده ایم تا این ارتباط هر چه محکم تر و بدون واسطه انجام گیرد تا سرعت تعامل میان شرکت و مخاطبان گران قدر به مراتب افزایش پیدا نماید.

لذا از شما مخاطبان درخواست داریم تا با ارسال نظرات و پیشنهادات خود ما را در مدیریت هرچه بهتر و جامع تر یاری داده تا با کمک شما و تلاش های این شرکت بتوانیم نقشی را در آبادانی کشور عزیزمان داشته باشیم.

 

  آدرس : تهران - خیابان سهروردی شمالی - نرسیده به چهارراه خرمشهر - خیابان شریف - پلاک 24 - واحد 2
  تلفن :   88548365 - 86045704 - 88763979 - 88175687
  دورنگار : 88763979
Adress: No.24, Sharif St., North Sohrevardi Ave, Tehran - Iran  
88548365 , 86045704 , 88763979 , 88175687 Tel:  (+98) 21  
Telefax: (+98) 21 88763979  

Website: www.amitistech.com  
Email: info@amitistech.com