کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع سیمان و معدن


مصارف کاربردی ابزار دقیق در صنعت سیمان و معادن

Instruments Tools in Cement and Mining Industries

کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع سیمان و معدن

کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع سیمان و معدن


از کاربردهای مهم تجهیزات ابزار دقیق در صنایع سیمان و همچنین در معادن می توان به موارد زیر اشاره نمود

- بررسی های فنی در خصوص انتخاب انواع تجهیزات اندازه‎گیری كلیه پارامترهای كنترلی اعم از فشار Pressure ، دما Temperature ، سطح مخازن، دبی سیالات مختلف و...

- اندازه‎گیری سطح مخازن مواد خام Level Transmitter

- اندازه‎گیری چگالی دقیق مواد جامد

- اندازه‎گیری سطح مواد داخل سیلو های سیمان و سنگهای معدنی بوسیله رادار Radar Level Transmitter

- اندازه‎گیری سطح دیگهای بخار Boiler

- اندازه‎گیری كلیه پارامتر های كیفی آب مصرفی در فرآیند Water Analysis

- اندازه‎گیری پارامتر های كیفی آب ورودی دیگ بخار

- اندازه‎گیری فشار به روی كوره و دیگهای بخار

- اندازه‎گیری سطح مواد جامد داخل مخازن به وسیله رادیواكتیو

- اندازه‎گیری PH  و كدورت Turbidity پساب خروجی كارخانه

- تشخیص، محاسبه و كنترل دبی بخار به صورت جرمی و دقیق Mass Flowmeter

- اندازه‎گیری دقیق میزان سوخت مصرفی

- اندازه‎گیری سطح حوضچه‎ های پساب و فرآوری مواد

- اندازه‎گیری دقیق هوای فشرده مصرفی

- اندازه‎گیری دمای كوره و یاتاقان‎ ها

- اندازه‎گیری دبی و چگالی مواد جامد یا مخلوط‎ های همگن

- اندازه گیری سطح مواد جامد در Bin های ورود مواد به كارخانجات معدن


 


 جهت مشاوره، انتخاب و خرید با کارشناسان این شرکت تماس بگیرید
77654870 - 77654805 -021