کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی


مصارف تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز

oil, Gas and Petrochemical Industry


کاربرد تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
تجهیزات ابزار دقیق در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی


- مشاوره و تامین انواع تجهیزات اندازه‎گیری در صنایع نفت و گاز  شامل فشارسنج‎ها Pressure Gauge and Transmitter  ، دبی‎سنج‎ها Flow meter  ، دماسنج‎ها Temperature Gauge and Transmitter و سطح‎سنج مخازن Level Gauge and Transmitter

- طراحی و پیاده‎سازی و آموزش انواع سیستم های اندازه‎گیری دقیق  ورودی و خروجی مواد و فرآورده‎های نفتی (Metering)

- طراحی و پیاده‎سازی سیستم جبران سازی دما و فشار بر روی سیالات مختلف و محاسبه دبی دقیق جرمی (Flow compensation)

- مشاوره و نصب تجهیزات نمایش دقیق سطح مخازن ذخیره نفت خام و فرآورده های نفتی

-  اندازه‎گیری سطح مخازن گاز مایع (LPG)

- اندازه‎گیری و خطی‎سازی سطح مخازن استوانه‎ای شكل

-  اندازه گیری سطح مخازن نمك زدایی

- خرید انواع تجهیزات اندازه گیری و كنترل دمای داخل كوره‎های تبخیر سیالات

- كنترل سطح مایع در دیگ‎های بخار با ظرفیت‎های متفاوت

- اندازه‎گیری دمای داخل ستون كركینگ Cracking

-  تجیهزات اندازه‎گیری PH در واحدهای ورودی آب به پالایشگاه‎ها (water intake)

- اندازه‎گیری دما در مخازن دارای تجهیزات حرارتی

- جمع‎آوری اطلاعات از كاركرد كارخانه و كنترل موجودی‎ها (Asset Management)

- ثبت اطلاعات كاركرد تجهیزات از طریق اتصال به شبكه كنترلی ( FDT/DTM)

- اندازه‎گیری دقیق چگالی بر روی خطوط انتقال فرآورده‎های نفت و گاز

- طراحی و نصب سیستم كنترل تحت پروتكل‎های دیجیتال Foundation Fieldbus ، Profibus

- كنترل پساب و متغییرهای كیفی فاضلاب در خروجی پالایشگاه‎ها نظیر PH ، Conductivity ، Turbidity

- محاسبه دقیق لجن باقی مانده در كف مخازن ذخیره

- ارائه و پیاده‎سازی راه حل جامع كنترل موجودی در پمپ بنزین‎ها

- اندازه گیری میزان دقیق گاز تحویل شده در جایگاه‎های CNG

- نصب سیستم اندازه گیری و کنترل واحدهای Blending در كارخانجات تولید روغن‎های مختلف با مشخصات متنوع

- نصب و راه اندازی انواع سیستم های نوین مانیتورینگ در كارخانجات تولید فرآورده‎های نفتی


oil gas and petrochemical industry