سنسور و ترنسمیترهای کلر

Chlorine Sensors and Transmitters

سنسور کلر به همراه ترانسمیتر


سنسور و ترنسمیترهای کلر | Chlorine Sensors and Transmitters

 

تجهیزات برای اندازه گیری قابل اعتماد کلر، مجموع کلر و دی اکسید کلر

Products for reliable measurement of chlorine, total chlorine and chlorine dioxide


کلر،  دی اکسید کلر ومجموع  کلر (کلرامین) معمولا برای نظارت و کنترل ضد عفونی شدن آب آشامیدنی، استفاده مجدد از آب یا استخر آب اندازه گیری شود. بنابراین، سنسورهای ما در برج های خنک کننده، فرایند تمیز کردن بطری و آب های مورد استفاده در فرایند و غیره اعمال می شود، در جایی که تصفیه آب صحیح مطابق با مقررات قانونی باید تضمین شود.

چگونه سنسور کلر را انتخاب کنیم

How to select chlorine sensors


سنسورها و ترنسمیتر های کلر ما در صنایع آب و فاضلاب و برق بسیاری از صنایع مانند انرژی و یا مواد غذایی و نوشیدنی استفاده می شود. انتخاب سنسور به برنامه کاربردی بستگی دارد: سنسورهای کلر آزاد به طور عمده برای آب آشامیدنی و استخر استفاده می شوند، در حالی که سنسورهای دی اکسید کلر در آب آشامیدنی، مواد غذایی و آب مصرفی کاربرد دارند. سنسور مجموع کلر معمولا در سیستم های تصفیه فاضلاب برای اندازه گیری وضعیت ضدعفونی آب پساب استفاده می شود.

سنسور و ترنسمیترهای کلر | Chlorine Sensors and Transmitters

 

اندازه گیری کلر، مجموع کلر و دی اکسید کلر

Measurement of chlorine, total chlorine and chlorine dioxide


سنسورهای اندازه گیری دی اکسید کلر دارای یک کاتد فلزی هستند که با یک غشای نازک از محلول جدا می شوند. دی اکسید کلر که از محیط خارج می شود از طریق این غشا پخش می شود و در کاتد طلا کاهش می یابد. دی اکسید کلر موجود درمحلول از طریق این غشا در الکترولیت پخش می شود و در کاتد طلا کاهش می یابد. این مدار با استفاده از آند نقره و الکترولیت تکمیل می شود. کاهش الکترون در کاتد متناسب با غلظت دی اکسید کلر در محلول است. این فرآیند در محدوده گسترده ای از pH و دما انجام می شود.

 سنسور کلر به همراه ترانسمیتر | Chlorine Sensors and Transmitters

اندازه گیری کلر آزاد موجود تا حدودی متفاوت است. در اینجا، اسید هیپوکلروئید از طریق غشاء پخش می شود و واکنش ایجاد می کند. حضور اسید هیپوکلروئیدی در محیط بستگی به مقدار pH دارد. این وابستگی به وسیله اندازه گیری pH در محلول و تصحیح مقدار آن در فرستنده جبران می شود. برای اندازه گیری متغیر مجموع کلر، اسید هیپوکلروئید و علاوه بر این، کلرامین ها در سیستم پیچیده ای از واکنش ها نقش دارند.

ویژگی های سنسور و ترانسمیتر کلر

Chlorine sensors and transmitters futures


• طیف وسیعی از تجهیزات اندازه گیری برای سیستم های ضد عفونی آب از جمله سنسورهای اندازه گیری کلر آزاد، سنسور مجموع کلر و سنسورهای دی اکسید کلر با ترنسمیتر های مربوطه و لوازم جانبی مورد نیاز ارایه می شود.

• سنسورهای کلر و ترنسمیترهای Endress & Hauser کلیه تجهیزات موردنیاز از تجهیزات پایه تا ترنسمیترهای چندکاناله و سنسورهای مناسب برای اندازه‌گیری چند پارامتر ارائه می‌دهد.

• برای استفاده در کاربردهای مختلف، پروب های کلر ما برای استفاده در کانال ها و حوضچه ها و نیز نصب در لوله ها طراحی شده اند.

• پانل های اندازه گیری کلر را بررسی کنید آنها به طور کامل مجهز به سنسور، ترنسمیتر، تجهیزات نصب، فیلتر، شیر، قسمت نمونه برداری و غیره هستند و برای شما یک سیستم اندازه گیری کامل و کلر کلر تامین می کنند.


 
آنالایزر ها

oxygen sensors

Turbidity sensors

Counductivity Sensors

Chlorine Sensors

ORP sensors

pH sensors